Inloopbijeenkomst over ombouwen rotondes tot kruispunten N264 Uden

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

UDEN | De provincie start samen met Rijkswaterstaat en gemeente Uden een onderzoek naar de vier 'turbo' rotondes op de N264 (vanaf de A50 tot en met het kruispunt Industrielaan). Daarmee willen ze bekijken of de leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming van fietsers, openbaar vervoer en auto's kunnen worden verbeterd als die rotondes worden omgebouwd tot kruispunten met 'intelligente verkeersregelinstallaties' (iVRI's). Maandag 28 oktober is er hierover een inloopavond.

Medewerkers van provincie en de gemeente zijn deze avond aanwezig om antwoord te geven op vragen over het proces van het onderzoek. 

Klankbordgroep
De provincie stelt medio maart 2020 de resultaten van het onderzoek vast. Ze hecht er belang aan dat het gekozen voorkeursalternatief kan rekenen op draagvlak uit de omgeving. Ze willen het onderzoek dan ook samen met een klankbordgroep uitvoeren. Hiervoor zijn ze op zoek naar personen die de omgeving kunnen en willen vertegenwoordigen. Ben je geïnteresseerd? Laat het weten via N264@brabant.nl. Medio 2021 verwacht de provincie te starten met de uitvoering van de werkzaamheden

Inloopbijeenkomst
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt in Uden (let op: gebruik Ingang West). Je kunt op ieder gewenst moment binnenlopen en hoeft je niet aan te melden. Meer informatie over het project vind je op www.brabant.nl/wegen.

Meer berichten