<p>De fietsstrook in Uden loopt gevoelsmatig over het terras. Dit zorgt volgens de ASD voor gevaarlijke situaties. (foto: ASD)</p>

De fietsstrook in Uden loopt gevoelsmatig over het terras. Dit zorgt volgens de ASD voor gevaarlijke situaties. (foto: ASD)

(Foto: ASD-Uden)

Fietsstrook Udense markt zorgt al jaren voor frustratie

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

UDEN | Het afgelopen jaar is de Marktstraat in Uden opnieuw bestraat en ingericht. Dit tot tevredenheid van de winkeliers en de bezoekers van het Udense centrum. Volgens de Adviesraad Sociaal Domein Uden (ASD) zijn er nog enkele schoonheidsfoutjes die op korte termijn opgelost moeten worden. Eén daarvan is het voetgangers- en fietsgebied dat grenst aan de terrassen van Ons Caffeej en ‘t Stulpke.

Door Peter Noy

Leen Tinga zet zich namens ASD-Uden in voor de themagroep Toegankelijkheid. “Als ASD vormen wij de brug tussen de inwoners van Uden en de gemeente. Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op sociaal gebied: van jeugdzorg, wonen, werk en inkomen, armoede tot problemen bij ouderen, zieken of gehandicapten”, vertelt Tinga. Het probleem van de fietsstrook op de Udense markt dateert al van jaren terug en is destijds aangekaart door de Stichting ‘Drempels Weg Uden’. Deze omissie kwam nog nadrukkelijker aan het licht toen halverwege vorig jaar de horecaterrassen aan de westzijde van de markt werden verbreed waardoor het bewuste fietspad richting het marktplein werd opgeschoven. Doordat tijdens de wekelijkse markt op maandagmorgen het fietsgedeelte in beslag wordt genomen door busjes en kramen van marktkooplui zorgt dit voor gevaarlijke en onwenselijke verkeerssituaties. “Voor voetgangers en fietsers blijft een smalle strook tussen de terrastafels van nog geen meter over. Wanneer het druk is kan men daar met een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen amper doorheen”, zegt Tinga. Het fietspad wat er nu ligt is geen officieel fietspad. Ook de aanwijsborden ter plaatse zijn niet conform de huidige Wegenverkeerswet (BABW), zodat een eventuele verkeersboete geen wettelijke status heeft.
ASD-Uden heeft dit probleem reeds in 2018 bij de gemeente aangekaart. Begin vorig jaar heeft een projectleider van de gemeente Uden, deze tekortkoming onderkend en toegezegd om hier naar te kijken. Hij opperde de mogelijkheid om deze weeffout tegelijk met de herinrichting van de Marktstraat op te pakken. Omdat dit echter nog steeds niet is gebeurd, heeft ASD-Uden in een recente brief aan Burgemeester & Wethouders de vraag gesteld: Hoe en wanneer denkt het gemeentebestuur deze verkeer(s)(de) situatie aan te gaan passen?

Lees meer hierover in het Udens Weekblad van woensdag 11 augustus.

Meer berichten