Foto: Henk Lunenburg

Bushalte Hoevenseweg verhuist naar Rondweg

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

UDEN | De bushalte aan de Hoevenseweg in Uden ter hoogte van Krijten/basisschool de Vlonder wordt verplaatst naar de Rondweg, nabij het kruispunt Industrielaan. Dit omdat de nieuwe locatie verkeerveiliger is, en er geen direct omwonenden zijn die last kunnen hebben van de halte. De verplaatsing van de haltes heeft nauwelijks consequenties voor reizigers. 

De bushaltes van lijn 99 Uden-Nijmegen van Arriva aan de Hoevenseweg zijn aangelegd in 2019 in verband met de toen benodigde aanpassing voor hoogwaardig openbaar vervoer. Al snel na de aanleg van de haltes kwamen er klachten van omwonenden over toename van de verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en aantasting van de privacy. “We hebben daarop samen met de omwonenden, en later ook met de bewoners rondom de vorige locatie van de haltes bij de Eikenwal, gesproken over mogelijke oplossingen”, vertelt wethouder Franko van Lankvelt. Uit die gesprekken bleek dat achteraf bezien de locatie van de bushaltes in de nabijheid van de school niet goed was gekozen. Maar ook dat terugplaatsen evenmin een goede optie was. 

Rondweg
De gemeente is daarop in overleg gegaan met vervoerder Arriva en de provincie Noord-Brabant, over het verplaatsen van de halte en mogelijk daaruit voortvloeiend een aanpassing van de route. “De uitkomst daarvan is dat verplaatsen van de bushaltes naar de Rondweg, bij het kruispunt Industrielaan, de beste optie is”, aldus Van Lankvelt. “De verplaatsing heeft geen invloed op de busroute en de reistijd. Verder zijn in de directe omgeving van de beoogde locatie geen woningen. In die zin zijn er dan ook geen belemmeringen.” Ook de gebruikers van de huidige bushaltes zullen weinig merken van de verplaatsing. Nadat ook het Reizigers Overleg Brabant instemde met de verplaatsing zijn de plannen verder uitgewerkt.

2022
Het is nu aan de gemeenteraad om de middelen voor de verplaatsing vrij te maken. Het besluit hierover wordt genomen in de raadsvergadering van 4 november aanstaande. Franko van Lankvelt: “Daarna kunnen we eigenlijk meteen met de technische voorbereiding en aansluitend de uitvoering beginnen. Arriva kan vervolgens ook snel overgaan met het in gebruik nemen van de haltes.” Naar verwachting is dat dan eind eerste kwartaal 2022.

Meer berichten