Meepraten over verkeer en vervoer in Uden

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN - De gemeente Uden krijgt een nieuw verkeer- en vervoersplan (GVVP). Het verkeerskundig? en civieltechnisch adviesbureau Megaborn gaat dit plan actualiseren. Dit gaan ze samen met inwoners en andere stakeholders doen. Daarom zijn er op 25 en 26 maart en op 1, 2, 8 en 9 april van 19:30 tot 22:00 uur op het gemeentehuis bijeenkomsten georganiseerd waarop inwoners hun ideeën kunnen delen over de verschillende vervoerswijzen.

[image=93828]

Op iedere avond wordt er een andere vervoerswijze besproken. Tijdens de avond kunt u aangegeven wat u van / over deze vervoerswijze belangrijk vindt, waar er volgens u knelpunten zijn en hoe de toekomst eruit moet komen te zien. In de volgende volgorde: openbaar vervoer (25 maart), voetgangers (26 maart), fietsverkeer (1 april), landbouw verkeer (2 april), goederen vervoer (8 april) en autoverkeer (9 april).

Planning
Met de input van de inwoners, bedrijven en instellingen stelt het Megaborn een document op waar alle knelpunten, uitgangspunten en ambities in staan. Daar worden de stakeholders gevraagd om hun reactie. Ook de routering van de vervoerwijzen en oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten komen in het document te staan. Verschillende mogelijkheden worden opgesteld en ook deze worden weer voorgelegd aan de stakeholders in een volgende overlegronde in mei/juni. Daarna volgt nog een ronde voor het benoemen van projecten als gevolg van beleid en kaders.

Aanmelding
Als u interesse heeft om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen kunt u zich aanmelden via het gebiedsplatforms in uw wijk of dorpsraad in uw dorp.
Meer berichten