Omleidingen nodig tijdens reconstructie weg Mill

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
MILL | Tijdens de reconstructiewerkzaamheden die vanaf half maart tot eind juni aan de doorgaande weg in Mill plaats vinden, moeten aanwonenden en passanten rekening houden met overlast. Omdat de aanpassing van de weg ingrijpend is, valt aan omleidingen niet te ontkomen.

[image=302476]

Inwoners die hier meer over de reconstructie willen weten, kunnen zich dinsdag 3 maart laten bijpraten tijdens een informatiebijeenkomst in de grote zaal van Myllesweerd. Op deze avond zal de aannemer uitleg geven over de gefaseerde planning van de werkzaamheden die bestaan uit vervanging van het wegdek, aanleg van een extra riolering voor regenwaterafvoer en diverse randwerkzaamheden.

Infrastructuur
Als voorwerk voor de herinrichting van dit wegvak hebben de nutsbedrijven de afgelopen maanden leidingen en kabels langs de Karstraat, Schoolstraat en Wanroijseweg verplaatst of vervangen. “Die mogen niet meer onder de rijbaan liggen. Daarom is dat verplaatst onder de voetpaden”, legt wethouder Jos van de Boogaart (AB’90) uit.
De huidige klinkerbestrating wordt vervangen door SMA asfalt, dat een geluidwerend effect heeft. “Aanwonenden hebben aangegeven dat het verkeer veel herrie geeft. Met het asfalt wordt de geluidsbelasting een stuk lager.” Om te voorkomen dat het verkeer sneller gaat rijden, wordt een aantal plateaus ingericht. Daar moet een afremmende werking van uitgaan. Langs de Karstraat en Schoolstraat wordt hier buiten het bestaande riool een separaat regenwaterriool aangelegd. Panden langs dit riool worden vooraf en na het werk gemonitord, om eventuele schade te vergelijken.
Boven de reconstructie van het wegvak, wordt ook een aantal aanpassingen bij zijwegen verricht. Zo komt er een plateaudrempel op de voetgangersoversteek op de Hoogveldseweg (wandelpad naar Mill West), wordt ter hoogte van de Spoorzone aan de Vorleweg een nieuwe toegankelijke bushalte gemaakt en de haltes bij Van Hout aan de Wanroijseweg wordt verplaatst richting Schoolstraat.
Op een deel van het terrein van de voormalige basisschool de Straethof wordt na de sloop van het gebouw een nieuwe parkeerplaats (40 vakken) ingericht. Het wordt een permanente parkeerplaats, waar tijdens de bouwwerkzaamheden rond de Markt de bouw- en installatiebedrijven hun busjes kunnen parkeren. “Woningbouw was op deze locatie niet mogelijk”, stelt Van de Boogaart, “want de locatie ligt binnen het LPG-vulpunt van het tankstation.”
Onderdeel van de reconstructie van de Schoolstraat is de verplaatsing (in maart) van de binnenste rij platanen langs het Landschapspark een stuk verderop. Hierdoor wordt het wegprofiel ter plaatse breder en ontstaat er meer ruimte voor een parkeerstrook en bushalten. “Verplaatsen is duurder dan nieuwe bomen planten, maar zo hebben we meteen mooie volwassen bomen”, aldus de wethouder.
Aannemer Den Ouden gaat de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Duidelijk is dat niet kan worden ontkomen aan omleidingen. “Per fase wordt bekeken, welke omleiding het meest geschikt is”, stelt de wethouder. Omdat de omleiding ook over de provinciale weg kan gaan, wordt deze ook afgestemd met de provincie Noord-Brabant.
De informatiebijeenkomst is op dinsdag 3 maart in Myllesweerd. De aanvang is 19.30 uur en iedereen is welkom.Meer berichten