Aciviteiten bestuursloze VVN gaan wel door

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN - De gemeente Uden verzorgt sinds januari 2015 de coördinatie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Uden nu er nog gezocht wordt naar een nieuw bestuur. Dit gebeurt veelal in samenwerking met andere partijen in Uden en de regio. Dit jaar staan er nog diverse activiteiten op de planning voor Udense verkeersdeelnemers.

[image=245493]

In samenwerking met verkeersouders verzorgt de gemeente voor de lagere scholen het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Daarnaast wordt het schoolproject ‘Van 8 naar 1’, waarbij brugklassers de fietsroute naar hun nieuwe school onderzoeken, samen met de afdeling Maasland van VVN georganiseerd. Dit jaar zal er ook een opfriscursus voor de rijvaardigheid van senioren komen. Eventueel aangevuld met de welbekende Broemcursus. Deelnemers hebben aangegeven meer interesse te hebben voor een opfriscursus dan de uitgebreide Broemcursus. Ook staat de E-biketraining, georganiseerd met de regio, op de planning. Tot slot zal de finale van de verkeersquiz voor ouderen in Noord-Oost in Uden zijn.
Meer berichten