Uden krijgt busstation voor de toekomst

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN - Voor de komst van hoogwaardig openbaar vervoer, de snellere en lange bussen, gaat het busstation van Uden weer op de schop. Was het vorig jaar voor de riolering, nu is het voor de aanpassing van de haltes. Dat lukte niet in een keer. Nu Carnaval voorbij is, worden eerst twintig bomen tijdelijk verplaatst. Vier bomen die toch al slecht zijn, worden gekapt.

[image=274871]

Het gaat om een klus van negen ton waarvan de provincie meer dan de helft betaalt. Wethouder Marcel Delhez: “Goed busvervoer is van groot belang voor de provincie. Nu duidelijk is hoe het tracé voor HOV wordt en dat Uden is aangewezen als sterlocatie waar regionaal en HOV samen komt, kunnen we daar op anticiperen. Voor Uden is het in stand houden van buslijnen van levensbelang. Met een goede buslijn kunnen we jeugd die in de stad studeert, bewegen om terug naar Uden te komen en ze daar te houden. Nu vertrekken studenten en nemen alle kennis mee.”

Snelheid
Snelheid door weinig te stoppen en comfort. Daar draait het om bij een goed alternatief voor de trein. Want die is er nou eenmaal niet in Uden. Delhez: “En zal er ook nooit meer komen. Dat is echt een gepasseerd station. Bovendien; je kunt beter iedere tien minuten een bus hebben, dan een keer per uur een trein. Om straks grote stromen passagiers snel te vervoeren. komen haltes tussen Eindhoven en Oss niet in de kernen, maar langs de provinciale weg. In Uden komen bussen van alle kanten samen. De acht perrons worden verhoogd en sommigen ook verlengd. Uden krijgt hetzelfde systeem als Den Bosch en Eindhoven. Geen aparte bushokjes meer, maar een lange overkapping. De bussen komen en gaan voortaan via de Violierstraat. Daarom wordt het hele station met haltes een kwartslag gedraaid.

Doorstroming
Het busstation van Uden is in het gehele tracé Eindhoven-Oss voor HOV het enige centrum dat door de snelle bussen wordt aangedaan. De bedoeling is dat er centraal iedereen kan overstappen van gewoon openbaar vervoer op hoogwaardig openbaar vervoer. Vervolgens zorgen we voor een snelle doorstroming richting A50. Het is nog afwachten welke bus het beste past. De nieuwe concessie is pas in 2015. Dan weten we meer.”
Tijdens de werkzaamheden vertrekken de bussen weer vanaf de betonplaten langs de Violierstraat. Daar komen nu ook abri’s te staan. Op 20 maart gaat het busstation dicht. Omdat er een bepaald type beton wordt gestort is het belangrijk dat het droog is. Bij goed weer kan het werk begin juni klaar zijn. Enkele bomen die weg moeten, worden overgeplant naar de Sesterlaan en naar de toegangsweg bij Van der Valk. De rest gaat in depot en wordt teruggeplant.

Industrieterrein
“Als alles klaar is, moeten we ook eens kijken hoe we transport naar het industrieterrein beter kunnen regelen. Mensen die daar werken moeten niet afhankelijk zijn van bussen die daar een maal per uur stoppen. Misschien is een ‘witte fietsplan’ iets.”
Meer berichten