Les over vrachtwagens

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN - Het Team Veilig op Weg van Transport en Logistiek Nederland en SITA, de specialist op het gebied van betrouwbaar en duurzaam afvalmanagement, komt voor een les over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer naar basisschool Den Dijk in Odiliapeel en ‘t Mulderke in Uden op vrijdag 13 juni.

[image=243019]

Een speciale vuilniswagen van SITA komt daarvoor naar de school. De lessen aan de leerlingen van groep zes zijn bij ‘t Mulderke ‘s ochtends en ‘s middags in Odiliapeel. De leerlingen krijgen theorieles en ook een praktijkles buiten. Daar staat de vuilniswagen van SITA klaar en kunnen de leerlingen ervaren wat ze tijdens de theorie hebben geleerd. Tijdens de lessen leren de kinderen een tweetal vuistregels van de lesgevers. Zodat ze veilig en bewust kunnen omgaan met vrachtauto’s in het verkeer en om hun verkeersveiligheid voor nu en voor later te vergroten. De organisatie onderstreept dat het verbeteren van de verkeersveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle verkeersdeelnemers.
Meer berichten