Busstation opnieuw op de schop

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN – Als straks het busstation in Uden helemaal klaar is voor de ontvangst van de speciale langere bussen van het hoogwaardig openbaar vervoer, gaat de ingang aan de Leeuweriksweg dicht. Alle bussen gaan dan via de Violierstraat het busstation in en uit. Het busstation van Uden is in het gehele tracé Eindhoven-Oss voor HOV het enige centrum dat door de snelle bussen wordt aangedaan. De bedoeling is dat er centraal iedereen kan overstappen van gewoon openbaar vervoer op hoogwaardig openbaar vervoer.

[image=260783]

Met de aanpassing van de fietsenstalling was al duidelijk dat dit gebeurde met het oog op de toekomst.. “We willen dat het maximale aantal mensen straks gebruik kan maken van het HOV. Bekeken wordt nog hoe we daarbij het Industrieterrein bijvoorbeeld kunnen ontsluiten. Er is bij het busstation rekening gehouden met meer fietsen en elektrische fietsen”, aldus wethouder Marcel Delhez. Hij bracht dinsdag een stand van zaken. Een nota wordt door de Grondmij op 21 november aan de gemeenteraad gepresenteerd.
“We hebben de doorloopsnelheid laten berekenen. De Stuurgroep HOV wil zelf via het centrum van Uden gaan. Het gaat niet zozeer om de snelheid als wel om het ontbreken van oponthoud. HOV gaat 35 kilometer per uur in een stad, dat lijkt langzaam maar is sneller dan een bus die overal moet stoppen.”

Haltes
Vanwege de keuze voor het busstation is een speciale halte aan de Wilhelminastraat vervallen. Wel komt er een aan de Lippstadtsingel ter hoogte van Gebont in Uden Zuid. Ook nabij de Hoevenseweg/Kennedylaan komt te zijner tijd wellicht een extra halte voor de bereikbaarheid van die kant van Uden. Voorlopig gaat de snelle bus over de Land van Ravensteinstraat richting Uden Noord, maar er wordt naar mogelijkheden gezocht voor een andere ontsluiting. Zoals bijvoorbeeld over de Kennedylaan/Orgellaan en dan wellicht met een aansluiting op de Rondweg. “Het gaat niet over iets dat over twee of drie jaar klaar is. We moeten eerst de noodzaak en het nut ervaren. Voor we bijvoorbeeld een ontsluiting maken op de Rondweg hebben we het over fase 2020.”

Subsidie
Voor de aanpassing van het busstation gaat dus weer de boel op de schop. Was het begin dit jaar voor de riolering, nu is het voor de aanpassing van de haltes. Dat lukte niet in een keer. Nog dit jaar moet het werk aanbesteed zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie. Die neemt de helft voor de rekening. Tijdens de werkzaamheden vertrekken de bussen weer vanaf de betonplaten langs de Violierstraat, Volgens Delhez is dat in het voorjaar goed verlopen. Als alles klaar is worden die betonplaten definitief verwijderd.

Meer berichten