Werk ‘U van Uden’ gaat door in bouwvak

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN - De werkzaamheden voor het project ‘U van Uden’ vorderen gestaag en concentreren zich nu op de straten Bitswijk en Mgr. Bosstraat. In dit deel van het project ligt de riolering op een diepte van maar liefst vier meter onder het wegdek. Dit betekent dat er veel grond moet worden ontgraven, afgevoerd en vervolgens weer teruggebracht.

[image=219300]

Wateroverlast als gevolg van het slechte weer heeft op deze diepte veel impact. Dat is er de oorzaak van dat de werkzaamheden in deze fase meer tijd hebben gekost dan voorzien. Om dat in te lopen en zo de overlast voor de omwonenden en de bedrijven te beperken, werkt de aannemer tijdens de vakantieperiode door.

[image=219302]

Op deze diepte is het ook noodzakelijk om veel grondwater weg te pompen om op een veilige en droge manier het riool aan te kunnen brengen. Na het plaatsen van nieuwe rioolbuizen en nieuwe aansluitingen vanaf de woningen kan de sleuf weer worden aangevuld. Behalve de werkzaamheden van de aannemer voeren de nutsbedrijven gelijktijdig ook werkzaamheden uit. Zo is de waterleiding over bijna de gehele lengte van het project al vervangen.
Vanaf het kruispunt Mgr.Bosstraat – Houtakker in de richting van de Kapelstraat ligt het riool veel minder diep. Hierdoor zal het vervangen van de riolering daar sneller gaan en kan de straatmaker ook eerder aan de gang.

[image=219301]

Planning
Deze week wordt de riolering in de Bitswijk afgerond en kan de stratenmaker aan de slag. Volgende week start de aannemer dan met de voorbereidende werkzaamheden in de Mgr.Bosstraat. In de bouwvak wordt de wegverharding van de Bitswijk afgerond en zal grotendeels de rioolvervanging en de bestrating in de Mgr.Bosstraat worden uitgevoerd.
Naar aanleiding van vragen van het Platform van mensen met een handicap is met de aannemer afgesproken dat hij de invulling van de gehandicaptenparkeerplaatsen in het plan inricht conform hun wensen en aanbevelingen.
De planning is er nu op gericht dat alle werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn.
Meer berichten