Vanaf 16½ jaar rijles Verkeersschool van Gerwen

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN - Met het experiment 2toDrive mogen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie?examen voor rijbewijs B doen, vanaf 16,5 jaar praktijkles volgen en vanaf hun 17de het praktijkexamen afleggen. Slagen ze, dan mogen ze vanaf hun 17de al autorijden. Dit mag als zij rijden met een coach naast zich. Hiervoor moeten ze in het bezit zijn van een zogenaamde begeleiderpas. Verkeersschool Van Gerwen geeft zaterdag 29 oktober informatie tussen 10.00 en 14.00 uur.

[image=194286]

Op de begeleiderpas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet in de auto zitten. Ook voor de coaches heeft van Gerwen een compacte cursus ontwikkeld, die de begeleiding een stuk makkelijker maakt. 2toDrive start 1 november en iedereen die op of na de startdatum 17 jaar wordt, kan het praktijkexamen bij het CBR aanvragen. Degenen die al 17 zijn op het moment dat het experiment start, kan al wel alvast rijles gaan volgen en na de 18de verjaardag examen doen.
Het experiment 2toDrive wordt gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Hoewel het steeds beter gaat met de verkeersveiligheid, maken beginnende chauffeurs nog bovengemiddeld veel ongelukken. Proeven in Duitsland tonen aan dat jongeren 30
procent minder ongevallen en 20 procent minder overtredingen veroorzaken en minder vaak onder invloed van drank of drugs rijden. Ook heeft onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aangetoond dat het experiment jaarlijks tot 16 verkeersdoden kan voorkomen.
2toDrive loopt maximaal 6 jaar. Als de tussentijdse evaluatie in 2015 positief uitpakt, kan het definitief ingevoerd worden. Meer informatie over 2toDrive, de eisen die worden gesteld aan de coach en het aanvragen van de begeleiderspas worden uitgelegd bij een gratis informatiebijeenkomst op de verkeersschool van Van Gerwen. Die is zaterdag 29 oktober, van 10.00 tot 14.00 uur. Ieder heel uur geven medewerkers uitleg. Ook liggen er voldoende informatiepakketjes klaar voor zowel de jongeren zelf als de coaches.
Bijeenkomst is in het hoofdkantoor van Van Gerwen, aan de Hogeweg 14 in Zeeland.
www.vangerwen.nl
Meer berichten