Noodweg voor bouwverkeer Volkel West

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
UDEN – Speciaal om de bewoners van Uden Zuid te ontlasten komt er gedurende de bouwperiode van Velmolen Oost en Volkel West een noodweg voor het vrachtverkeer zodat dit niet door de wijk hoeft te rijden. De noodweg wordt aangelegd meteen na de afslag op de rotonde naar Volkel en vlak voor de autogarage aan de Nieuwe Udenseweg. Volgende week wordt eraan begonnen.

[image=92940]

Wethouder Marcel Delhez moet toegeven dat het geen ideale verkeersoplossing is, maar vooralsnog is er geen andere mogelijkheid. ,,We hebben bekeken of de rotonde Velmolenweg – Lippstadtsingel ook de ontsluiting van beide nieuwbouwwijken erbij kan hebben. Dat is te krap. Bovendien hebben we bewoners van Uden Zuid toegezegd dat ze geen overlast zouden krijgen gedurende die periode. De noodweg verderop aanleggen is niet mogelijk, want daar hebben we geen grond. En een extra rotonde tussen de Velmolenweg en Volkel in, mag niet van de provincie. Ook hebben we gekeken of de noodweg niet meteen ook de definitieve ontsluiting kan zijn. Maar we zijn niet in staat om die nu al aan te leggen. Daarvoor moeten we eerst nog meer onderzoek doen.” De bedoeling is nu dat het bouwverkeer dus tijdelijk een afslag krijgt op de Udenseweg en in een ruime afbuiging richting Boekelsedijk wordt afgewikkeld. Dit plan is overlegd met de dorpsraad en de toekomstige bewoners van Volkel West.
In de nieuwe wijken wordt ook al rekening gehouden met fietsers. Er komt een verlicht fietspad, gescheiden van het autoverkeer. De studie over de verkeersafwikkeling bij Volkel richt zich ook op het verkeersluw maken van de Leeuwstraat. Er wordt over gedacht om verkeer vanuit Boekel straks via een rotonde om te leiden via de Zeelandsedijk richting Rondweg en later richting de nog aan te leggen oostelijke rondweg. ,,Nog verder in de toekomst zou het zomaar kunnen dat we de Udenseweg op kunnen heffen. Dan zou Volkel West verlost zijn van een drukke verkeersader en zou de wijk nog meer bij Volkel horen. Maar daarvoor is nog meer onderzoek nodig én overleg met daar gevestigde ondernemers."
Meer berichten