Informatiebijeenkomst over fietsbrug in Cuijk

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer
CUIJK/MOOK | De gemeenten Cuijk en Mook en Middelaar houden op dinsdag 6 oktober een openbare bijeenkomst in het Cuijkse gemeentehuis over de fietsbrug die in de nabije toekomst Cuijk (Katwijk) en Mook met elkaar zal verbinden.

[image=291861]

De raadsleden van de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Cuijk komen die avond bij elkaar. Ze worden dan bijgepraat over de laatste stand van zaken in de aanleg van de fietsbrug Cuijk-Mook. Het is een openbare bijeenkomst die wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van Cuijk. Iedere belangstellende is van harte welkom. Aanvang is 19.30 uur.

Snelfietsroute
Tussen Cuijk en Nijmegen wordt, via Mook, een snelfietsroute aangelegd. Een route waarop straks veilig gefietst kan worden, filevrij, op strak asfalt en met voorrang op auto’s. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe route is een nieuw te bouwen brug over de Maas.
Buiten is nog niets te zien van de aan te leggen snelfietsroute en fietsbrug maar achter de schermen is de projectorganisatie volop bezig met de voorbereidingen. Dat verloopt voorspoedig en dus is het tijd om de gemeenteraden bij te praten.
Vertegenwoordigers van de projectorganisatie van de fietsbrug geven tijdens de openbare bijeenkomst een toelichting op het project en uiteraard gaat men uitgebreid in op de voortgang. In Mook wordt door de projectorganisatie samen met ProRail gewerkt aan de aanleg van een fietstunnel, onder het spoor door. Ook daar wordt uitleg over gegeven.
De presentatie wordt ondersteund met kaartmateriaal en met een inkijkje in een digitaal systeem waarbij allerlei informatie te zien is over de aan te leggen fietsbrug en de route. Ook het concept-bestemmingsplan is er in opgenomen.

Creatieve sessie fietsbrug
Raadsleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen maar ook het aanwezige publiek mag vragen stellen en reageren op de presentatie.
Op 6 juli jl. werd in Mook een creatieve sessie georganiseerd. Raadsleden maar ook inwoners van beide gemeenten hebben nagedacht over hoe de nieuwe brug over de Maas er uit zou kunnen gaan zien. Er zijn ook ideeën door burgers ingediend. Al deze resultaten zijn samengebracht in een ideeënbundel die eveneens op 6 oktober zal worden gepresenteerd.
Meer informatie: http://www.cuijknijmegen.nl.
Meer berichten