De bewegwijzering zou volgens VVD-Leefbaar Uden beter moeten.
De bewegwijzering zou volgens VVD-Leefbaar Uden beter moeten.

VVD-Leefbaar Uden baalt van parkeerborden

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

UDEN | De VVD-Leefbaar Uden vindt dat de bewegwijzering naar de Udense parkeerplaatsen beter moet. Daartoe heeft de fractie schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W. De politieke partij stoort zich onder andere aan de foutieve beschikbaarheidsmeldingen op de zogenaamde PRIS-borden.

"Voor de bereikbaarheid van ons winkelcentrum zijn voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van groot belang", stelt Jan Hens namens VVD-Leefbaar Uden. "Belangrijk is ook dat er een duidelijke en herkenbare bewegwijzering naar deze parkeerplaatsen is. Ook is voor een vlotte doorstroming een goede bewegwijzering naar het centrum voor bezoekers van buiten Uden van groot belang." VVD-Leefbaar Uden is naar eigen zeggen aangesproken op het ontbreken van adequate bewegwijzering, zowel door bezoekers als ondernemers. "En door eigen waarnemingen hebben wij dit ook vastgesteld. Met onze vragen willen wij het College aansporen de bewegwijzering naar parkeerplaatsen spoedig te verbeteren."

Antwoorden 
VVD-Leefbaar Uden wil onder andere weten wanneer het College de bezettingsmelding op de PRIS-borden (zie foto) in lijn heeft met de werkelijke bezetting van de parkeerplaatsen, hoe het College ervoor gaat zorgen dat de borden niet meer zo frequent buiten werking zijn en wanneer er bewegwijzering komt naar de parkeergarage aan de Promenade. Verder ontbreekt volgens VVD-Leefbaar Uden een goede verwijzing naar het centrum van Uden, bijvoorbeeld op belangrijke kruispunten en rotondes. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de beantwoording van de vragen op dit moment wordt voorbereid.

Meer berichten