Logo kliknieuws.nl/uden
Deelnemers aan het debat
Deelnemers aan het debat (Foto: Ad van de Graaf)
FOTO'S

Politiek debat UOV de Kring voor ondernemend Uden

  •   keer gelezen   Verkiezingen

UDEN | In Jambon in Uden vond dinsdagavond het Politiek Café plaats, georganiseerd door UOV De Kring. Het politieke debat was niet alleen bedoeld voor leden van UOV de Kring, maar voor alle ondernemers van de gemeente Uden.

De belangstelling was groot. Behalve de aanwezige ondernemers wisten de partijleiders zich gesteund door een groot deel van hun kieslijst. Met negen partijen die gaan deelnemen aan de verkiezingen leverde dat een gevarieerd en levendig gezelschap op. De avond werd geleid door Hans Goossens en Theo Bouwmans. De onderwerpen die aan bod kwamen richtten zich vooral op problematiek die voor het bedrijfsleven van Uden relevant is. Partijen kregen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten en met elkaar in discussie te gaan.

Onderwerpen
Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals de uitbreiding van bedrijventerreinen. Waar liggen binnen de gemeente Uden nog mogelijkheden om bedrijven te huisvesten? Wat kan worden gedaan aan leegstand op de bedrijventerreinen? Hoe aantrekkelijk is Uden om zich te vestigen voor bedrijven? Ook werd gediscussieerd over mobiliteit/bereikbaarheid: Hoe wordt omgegaan met de toenemende verkeersdrukte op de Lippstadsingel (N264). Wordt er ingezet op een oostelijke randweg om alle bedrijven goed te ontsluiten? Over de gemeentelijke herindeling liepen meningen uiteen. Wil Uden opschalen naar één grote Maashorstgemeente (inclusief Landerd én Bernheze), een samenvoeging  met heel Landerd of slechts een gedeelte van Landerd, of blijft Uden een sterke zelfstandige gemeente? Punt hierbij is dat je hiervoor ook ander gemeente nodig hebt, en gedragenheid van de inwoners van de betrokken gemeenten.

Gezamenlijke visie
Alle partijen geven aan dat het van belang is om ten aanzien van bovenstaande thema's een duidelijke, gezamenlijke visie te ontwikkelen. Behalve dat heb je, om te komen tot oplossingen, vaak omliggende gemeenten en provinciale- en rijksoverheden nodig. Een en ander maakt dat het complexe processen zijn die enige tijd in beslag nemen. En wat ondernemers vooral van bestuurders verwachten is daadkracht en voortgang. Een collectief gedragen conclusie was dat communicatie tussen bestuur en ondernemers erg belangrijk is, en dat meer bereikt wordt wanneer in deze thema's gezamenlijk wordt opgetrokken.
 

Meer berichten