BLOG

UdenPlus: 'Buurtgerichte zorg'

  •   keer gelezen   Verkiezingen

UDEN | "Het zorg- en welzijnslandschap staat voor ingrijpende veranderingen als gevolg van een vergrijzende bevolking en budgettaire beperkingen. Buurtgerichte Zorg is een beleid dat het welzijn van alle buurtbewoners en het 'erbij horen' nastreeft.

Het stimuleert de aanpassing van woningen en openbare ruimte, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en bundelt alle krachten op lokaal niveau om de best mogelijke hulp en zorg te bieden. Naast voorlichting en lesprogramma's over gezond leven en leeftijdsvriendelijke zorgvoorzieningen en - gebouwen, dient de dagelijkse zorg dicht bij de mensen zelf te worden georganiseerd in professionele wijkteams met wijkverpleegkundigen, huisarts, GGZ en welzijnswerk. Deze wijkteams, ondersteund door actieve senioren, bepalen en regelen de benodigde zorg zodat men zo lang mogelijk verantwoord in de eigen omgeving kan blijven wonen. UdenPlus wil met Buurtgerichte Zorg meer mensen de kans bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Een plek waar mensen zich thuis voelen, waar ontmoetingsplekken zijn voor sociale contacten, bewoners elkaar helpen en daarin ook gestimuleerd en ondersteund worden."

UdenPlus

Meer berichten