BLOG

UdenPlus steunt de Actiegroep Behoud Sesterpark

  •   keer gelezen   Verkiezingen

UDEN | "Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente waar burgers meepraten en meebeslissen en waar alle mensen meedoen. Het activiteitenaanbod is er divers en ontmoetingsplaatsen bevorderen de sociale contacten. Een leeftijdsvriendelijke gemeente informeert haar burgers goed en communiceert met de burger op een wijze die voor iedereen te begrijpen is. 

UdenPlus wil de medezeggenschap van burgers voor het woonplezier in de gemeente en voor een gezellige en prettige buurt versterken! Dat betekent in de ogen van UdenPlus onder meer dat rechtstreeks gecommuniceerd wordt met de gemeente en dat de feiten door de gemeente helder en duidelijk voor het voetlicht worden gebracht.

Dat laat in de situatie met het Sesterpark nogal te wensen over. Tenminste, volgens de actiegroep Behoud Sesterpark is er geen sprake van een concreet plan zoals wethouder Peerenboom dat in een interview met D-tv aangeeft, laat staan dat daar concrete afspraken over zijn gemaakt. "De gemeente maakte pas na de zomer 2017 het aantal woningen en de daarbij behorende parkeerplaatsen aan de klankbordgroep duidelijk. Met de realisatie van de door de gemeente nu genoemde 60 woningen en 100 parkeerplaatsen blijft er slechts een Sesterperkje over" aldus Frans Delhez en Rob Harbers van de actiegroep Behoud Sesterpark. De actiegroep hecht grote waarde aan het park, doordat het een maatschappelijke- en ontmoetingsfunctie vervult. Dit standpunt wordt naar verwachting door een grote meerderheid van de inwoners van Uden Zuid gedeeld. Om dat te peilen heeft de actiegroep in heel Uden Zuid een enquête uitgezet. Van de tot op dit moment meer dan 1000 terugontvangen enquêtes deelt 95% de mening van de actiegroep.

Gelet op de eerder genoemde visie van UdenPlus omtrent het grote belang van meepraten en meebeslissen door de inwoners, het voorlopig resultaat van de enquete én het belang dat ook UdenPlus hecht aan goede ontmoetingsplaatsen, steunt UdenPlus de actiegroep van harte. "Woningen in het Sesterpark mogen dan al lang gepland zijn, maar wonen en parkeren mag niet zo ingrijpend zijn dat het groen van het Sesterpark daaraan ondergeschikt wordt. Ook na de verkiezingen zal UdenPlus in contact blijven met de actiegroep en inmiddels is al een afspraak gemaakt om ook met het Gebiedsplatform Zuid Uden rond de tafel te gaan zitten" aldus Cees Keizer, voorzitter en nummer 2 op de kieslijst."

Meer berichten