Logo kliknieuws.nl/uden
BLOG

'UdenPlus stimuleert vernieuwingen die goed zijn voor het milieu'

  •   keer gelezen   Verkiezingen

UDEN | "De gemeente Uden dient te stimuleren dat het onderwijs duurzaamheid opneemt in het lespakket en dient eisen te stellen op het gebied van het milieu aan organisaties die voor opdrachten in aanmerking komen of waaraan subsidie wordt verleend.

UdenPlus doet een dringend beroep op het na 21 maart te vormen nieuwe college om stappen te zetten zodat in 2025 de landbouw in de gemeente Uden daadwerkelijk emissievrij vrij is. UdenPlus vindt daarnaast dat agrariërs, die met hun bedrijf stoppen, daarbij in voldoende mate dienen te worden gecompenseerd. UdenPlus ziet zonne-energie als de standaard voor de verwarming van woningen. Ook nieuwe woonvormen die worden ontwikkeld, dienen aan moderne milieueisen te voldoen. Verder kunnen elektrische auto's, die aan het wagenpark van Area, Gemeente Uden en IBN zijn toegevoegd, ook worden ingezet voor het vervoer van minder mobiele Udenaren. UdenPlus zet ook haar schouders onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen en roept daarom het nieuwe college op om bij de aanbesteding van opdrachten milieuaspecten zwaar te laten meewegen."

Meer berichten