De mestverwerkingsfabriek van MACE in Landhorst lijkt van de baan.
De mestverwerkingsfabriek van MACE in Landhorst lijkt van de baan.

Beschikking voor mestverwerking in Oss; MACE bij Landhorst lijkt van de baan

  •   keer gelezen   Landbouw / Visserij

OSS/LANDHORST | De provincie Noord-Brabant heeft de definitieve beschikking afgegeven voor de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie aan de noordzijde van het industrieterrein Elzenburg in Oss. De aanvraag hiervoor was ingediend door het bedrijf OOC in Oss. De exploitant van de installatie is MACE, een samenwerkingsverband van veehouders. Eerder diende MACE een vergunningsaanvraag in voor een dergelijke installatie in Landhorst.

De provincie wil dat grootschalige mestverwerking bij voorkeur op bedrijventerreinen terecht komt in plaats van in het buitengebied. Als de vergunning voor OOC definitief afgegeven is, gaan de plannen in Landhorst niet door. Dit hebben de betrokken partijen met elkaar afgesproken. 
Sinds een jaar is gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) in gesprek met de betrokkenen. Ze raakte steeds meer overtuigd dat de grootschalige mestverwerker niet thuishoort in Landhorst. Bij een zoektocht naar een alternatief kwam OOC Terminals als beste optie uit de bus. Spierings: "We moeten in Noord-Brabant de mestverwerking goed regelen. Een verwerker op industriële schaal in het buitengebied past daar niet bij in mijn ogen." 

Onderzoek gezondheid
Er zijn in totaal 23 verschillende zienswijzen ingediend door 88 personen en organisaties. Verschillende daarvan hebben geleid tot aanpassing van de vergunning. Bij diverse inwoners van Oss leefden vragen rond de effecten van de installatie op de omgeving en op de volksgezondheid. Daarnaar is, in overleg met de bewoners de gemeente Oss, aanvullend onderzoek verricht door het RIVM en de Universiteit van Wageningen. Het onderzoeksrapport laat zien dat gezondheidseffecten zeer beperkt zijn, zelfs in de directe omgeving van de installatie. 
De provincie heeft er in dit stadium voor gekozen geen milieu effect rapportage (MER) te laten verrichten. In beginsel is de provincie van mening dat een aanmeldnotitie-MER noodzakelijk is voor dit type installatie. Maar een eerder besluit daartoe in Landhorst is door de Raad van State voorlopig geschorst. Daarom wacht de provincie nu eerst de definitieve uitspraak van de Raad van State af. Mocht deze alsnog uitspreken dat een aanmeldnotitie vereist is, dan zal de provincie die uitspraak volgen. De initiatiefnemers zijn hiervan op hoogte en zullen dan de aanmeldnotitie-MER alsnog opnemen in de procedure. 
De definitieve beschikking ligt vanaf 15 november 2016 ter inzage op het gemeentehuis in Oss en bij de Omgevingsdienst Noord-Brabant. De bezwaartermijn bedraagt zes weken.

Meer berichten