Eerste lop-stuw nieuw stuwenproject bij agrariër Maashorst geplaatst | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden

Eerste lop-stuw nieuw stuwenproject bij agrariër Maashorst geplaatst

  •   keer gelezen   Landbouw / Visserij

UDEN | De eerste lop-stuw van het stuwenproject van ZLTO en waterschap Aa en Maas is donderdag 19 november bij agrarisch ondernemer Jan van den Biggelaar in de Maashorst (Uden) geplaatst. LOP stuwen (LOP = Landbouw OntwikkelingsPlan) zijn stuwen die een agrariër zelf kan plaatsen in een watergang en zelf mag bedienen. Met het stuwenproject willen ZLTO en waterschap Aa en Maas gezamenlijk het droogteprobleem aanpakken.

In het stuwenproject staan agrariërs zelf aan het roer. Zij brengen, samen met ZLTO en het waterschap, in kaart waar de stuwen het beste geplaatst kunnen worden. “Grondeigenaren weten namelijk zelf het beste welke plek het meest effectief is”, zegt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. “Hierbij gaat het meestal om b- en c- watergangen. Door de stuwen kan water langer vast worden gehouden, zodat het water tijd heeft om in de grond te zakken. Dit is goed voor het boerenland én de natuur.” Het is de bedoeling dat de agrariërs de stuwen zelf gaan bedienen. Hierbij worden wel duidelijke afspraken gemaakt tussen de agrariërs en het waterschap.

Pilot gebieden
Het stuwenproject van ZLTO en waterschap Aa en Maas start in drie pilot gebieden in Oost-Brabant. Het gaat om de Maashorst, de Noordstraat bij Wanroij en de Vlagberg bij Sint Anthonis. Bestuurders van de ZLTO-afdelingen Uden en Land van Cuijk zoeken de boeren in het gebied op, om in kaart te brengen waar er mogelijk stuwen geplaatst kunnen worden. Het plaatsen wordt volledig bekostigd door het waterschap. De meeste boeren in de Maashorst zitten op de hoge zandgronden. “Waar in grote delen van het land de grondwaterpeilen weer normaal zijn, kampen we in de Maashorst nog steeds met extreme droogte”, benadrukt Ernest de Groot, ook lid van het dagelijks bestuur van Aa en Maas, de urgentie van het stuwenproject. “Daarom willen we elke regendruppel die valt zoveel mogelijk vasthouden in het gebied. Dat kan alleen door samen te werken met de ondernemers in het gebied. We hopen dat veel boeren het voorbeeld van Jan van den Biggelaar volgen en ook een lop-stuw plaatsen.”

Meer berichten