Meer duidelijkheid voor Volkelse buurtschap Lankes

  •   keer gelezen   Wonen

VOLKEL | Voor het Volkelse buurtschap Lankes, gelegen aan de noordzijde van de rondweg Volkel, is er door de gemeente in nauwe samenwerking met de bewoners een nieuwe ruimtelijke visie ontwikkeld. Zo'n visie was nodig, omdat tot nu toe niet duidelijk was wat wel en niet mag worden ontwikkeld in het gebied. 

Wethouder Franko van Lankvelt: "We hebben eerder een aantal verzoeken ontvangen om te mogen bouwen in Lankes. Om die verzoeken goed te kunnen beoordelen, hadden we behoefte aan een visie voor het buurtschap ofwel antwoord op de vraag: wat kan bijdragen aan de kwaliteiten van het buurtschap en wat niet? Die visie hebben we nu samen met de bewoners ontwikkeld. Zij kennen het buurtschap immers het beste. Zo hebben we nagedacht over vragen als: in hoeverre is het wenselijk dat Lankes wordt uitgebreid of verdicht, wat zijn waardevolle elementen die minimaal behouden moeten blijven en wat kan er in ruimtelijk opzicht verbeterd worden? Op basis van de antwoorden op die vragen hebben we nieuwe beoordelingscriteria vastgelegd waarop we aanvragen voor ontwikkeling voortaan kunnen toetsen. Het behoud van de karakteristieke kenmerken van dit  mooie buurtschapje is daarbij overigens altijd uitgangspunt geweest!"

Werksessies
De visie is tot stand gekomen na een proces van ongeveer anderhalf jaar. Daarin heeft de gemeente vier werksessies georganiseerd, samen met de bewoners. Ook zijn de bewoners een paar keer thuis bezocht voor een toelichting op het proces en om mogelijke wensen op kavelniveau in kaart te brengen. Het proces werd begeleid door  bureau Bügel Hajema Adviseurs. 

Reageren op de visie
Inmiddels is de conceptvisie gereed. Je kunt deze bekijken op: www.visielankes.nl. Van 5 december tot en met 18 december kun je reageren op de conceptvisie. De gemeente neemt je reactie dan mee in de stukken die worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk de visie vaststelt. Meer informatie over het indienden van een reactie vind je op www.uden.nl/inwoners/projecten/visie-lankes.

Besluitvorming
Op 12 december wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptvisie. Na sluiting van de reactietermijn voor zienswijzen wordt de visie voor ter vaststelling voorgesteld aan de raad, samen met eventueel ingediende reacties. Als je een reactie instuurt, informeert de gemeente je wanneer de gemeenteraad de stukken gaat behandelen.
 

Meer berichten