325 tot 375 nieuwe woningen in gebied Eikenheuvel in Uden | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden

325 tot 375 nieuwe woningen in gebied Eikenheuvel in Uden

  •   keer gelezen   Wonen

UDEN | Het college van burgemeester en wethouders van Uden heeft gisteren zijn voorkeur uitgesproken voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie voor Eikenheuvel. Dat betekent 325 tot 375 nieuwe woningen voor Uden. 

De gemeente Uden wil woningen bouwen in Eikenheuvel. Dat is het gebied ten westen van Uden-Zuid, tussen de Ruitersweg, Karrevracht, Lippstadtsingel, Munterweg en Eikenheuvelweg. In november 2020 heeft het college de ambities voor dit gebied vastgesteld; cultuurhistorische landschapsstructuren en natuurlijke (water)systemen hebben in grote mate invloed op het ontwerp van de wijk. Net als dicht bij huis kunnen spelen en bewegen; dat draagt bij aan een gezonde leefstijl en uitzicht op groen draagt bij aan lichamelijke en geestelijke gezondheid. De opzet van het nieuwe woonlandschap moet tevens aanleiding geven om elkaar als in een buurtschap te kennen of elkaar te helpen. Uitgangspunt is bovendien dat iedereen een plek moet kunnen vinden in Eikenheuvel, in een mix van betaalbare starterswoningen, (huur)woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens en ruime kavels. “Mooie ambities die recht doen aan de plek, aan het afronden van de kern van Uden en aan de overgang van stedelijk gebied naar groen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Het geeft bovendien invulling aan de ambities die in de Woonvisie staan.” 

Peelrandbreuk en buurtschap
De ambities voor Eikenheuvel zijn inmiddels vertaald naar verschillende modellen, die variëren voor wat betreft aantallen woningen, fasering en uitgangspunten. Bij het uitwerken daarvan is ook gesproken met omwonenden en marktpartijen. Het college geeft de voorkeur aan het combinatiemodel ‘Peelrandbreuk en buurtschap’ met 325 woningen. “Dat voorkeursmodel wordt verder geoptimaliseerd waardoor mogelijk meer woningen ontstaan”, zegt de wethouder. “We verwachten ergens tussen de 325 tot 375 woningen. Met in het ontwerp aandacht voor de Peelrandbreuk en wonen te midden van een bijzonder natuurgebied, en met oog voor cultuurhistorische elementen als kerkenpaden, boomgaarden, oude structuren en de oude es.”

Gebiedsvisie uitwerken
Begin maart wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de totstandkoming van het voorkeursmodel. “Voor de verdere uitwerking nemen we eventueel aanvullende aandachtpunten vanuit de raad mee en we gaan ook weer in gesprek met omwonenden en marktpartijen”, meldt Franko van Lankvelt. “Met die input werken we vervolgens de gebiedsvisie verder uit: hoe kan het eruit komen te zien? En hoe gaan we dat vervolgens realiseren?” Naar verwachting wordt de gebiedsvisie eind derde kwartaal 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. “En dan zijn we weer een stap dichter bij het realiseren van een flink aantal woningen voor Uden.”

Actuele informatie staat op www.uden.nl/Eikenheuvel. Vanaf 5 maart staat hier ook een presentatie waarin uitleg wordt gegeven over het voorkeursmodel en de afwegingen hierin.

Meer berichten