Gemeente Uden gaat voorwaarden Starterslening aanpassen

  •   keer gelezen   Wonen

UDEN | Gemeente Uden wil de voorwaarden voor de Starterslening aanpassen. Zo wil ze onder andere de maximumkoopprijs verhogen van een woning waarvoor de lening kan worden aangevraagd. “De prijzen van woningen zijn immers ook gestegen”, aldus wethouder Van Lankvelt. “Dan moeten we met deze voorziening ook meebewegen. We hopen tenminste dat zo meer starters baat hebben bij deze extra hypotheekvorm.” De voorwaarden worden ook meteen geharmoniseerd met die van gemeente Landerd.

Gemeente Uden gaat een nieuwe ‘Verordening Starterslening 2021’ voorleggen aan de gemeenteraad. In die verordening worden de voorwaarden vastgelegd voor het verkrijgen van een Starterslening. Dat is een lening waarmee starters op de koopwoningmarkt het verschil kunnen overbruggen tussen de prijs van het huis dat ze willen kopen en het bedrag dat ze maximaal bij de bank kunnen lenen. De Starterslening biedt hen als het ware de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét een beetje extra te lenen. Van Lankvelt: “In 2020 werd duidelijk dat de voorwaarden voor die lening niet goed meer aansluiten op de huidige woningmarkt. Zo kon je alleen aanspraak maken op de lening bij een koopprijs tot 225.000 euro. Door de krapte op de woningmarkt zijn de huizenprijzen in Uden echter enorm gestegen. Daardoor is het woningaanbod waarvoor starters een beroep kunnen doen op de Starterslening erg beperkt. Dus hebben we besloten om de maximumkoopprijs te verhogen naar 275.000 euro. Daarmee volgen we de prijsstijging van 22 procent op de woningmarkt van de afgelopen jaren. Zo hopen we dat we meer starters op de woningmarkt kunnen helpen bij de financiering van hun eerste eigen woning.”

Uden én Landerd
De nieuwe ‘Verordening Starterslening 2021’ wordt meteen ook aangepast aan de meest recente formuleringen van de landelijke modelverordening van de SVn, de financiële dienstverlener die de Starterslening uitvoert (financiële toetsing, beheer etc.). Daarnaast wordt de verordening vast geharmoniseerd met die van gemeente Landerd, in voorbereiding op de aankomende gemeentelijke herindeling. De voornaamste wijziging ten opzichte van de voormalige verordening van Uden is dan straks de verruiming van het begrip ‘Aanvrager’. Die is niet langer gebonden aan een leeftijdsgrens van 35 jaar. Het is de bedoeling om de geactualiseerde en geharmoniseerde ‘Verordening Starterslening 2021’ (geldig voor beide gemeenten) nog voor de zomer ter vaststelling voor te leggen aan beide gemeenteraden. Daarna kan de verordening dan worden ingevoerd.

Meer berichten