Area verhoogt huur van woningen niet

  •   keer gelezen   Wonen

UDEN | Area gaat haar huren van de sociale huurwoningen niet verhogen, waarmee het beleid van de overheid wordt gevolgd. Ook verhoogt de wooncorporatie, in samenspraak met de Bewonersraad, de huren van de vrije sector woningen niet. Dit wordt niet door de overheid gecompenseerd en door de wooncorporatie zelf betaald.

In 2019 is met de Bewonersraad van Area een convenant afgesproken voor een gematigde huurverhoging voor meerdere jaren. De afgelopen twee jaar zijn de huren gematigd aangepast. Voor de huurders met een laag inkomen die meer dan de streefhuur betaalden, zijn de huren verlaagd. Daar hebben in 2019 185 huurders hun voordeel mee gedaan en in 2020 421. Voor dit jaar heeft de overheid besloten dat huurders met een laag inkomen mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de wet ‘Eenmalige huurverlaging’. Bij Area doen er tot nu toe 617 huurders hier hun voordeel mee, omdat hun inkomen hier aanleiding toe geeft. In totaal zijn daarmee bij 1 op de 7 huurders van Area de huren de afgelopen jaren verlaagd.

Meer berichten