<p>Het voormalige DICO-terrein staat vol met nieuwe appartementen. (foto: Henk Lunenburg)</p>

Het voormalige DICO-terrein staat vol met nieuwe appartementen. (foto: Henk Lunenburg)

TIPUDEN

Uden geeft haar mening: ‘Verbouw bestaande panden tot woningen’

  •   keer gelezen   Wonen

UDEN | De meerderheid van de Udenaren is tevreden over zijn of haar woonsituatie in Uden, maar ziet ook veel verbetering in onder meer het stimuleren van de woningbouw in de gemeente. Dat blijkt uit de enquête die wij uitzetten in samenwerking met onderzoeksbureau Top. In een tijd waarin er een groot woningtekort is, is 85 procent van alle respondenten (zeer) tevreden over zijn of haar huidige woning.

77 procent van de respondenten woont in een koopwoning. 20 procent heeft een huurwoning, via een woningbouwcorporatie of particulier. De meerderheid is te spreken over de woning, maar daar waar wat ontevredenheid is, speelt de omgeving mee. Zo wordt het verkeer in het centrum genoemd, de staat van onderhoud van de straat waar de woning aan ligt, en achterstallig onderhoud. 

Starters
De respondenten kunnen natuurlijk niet om het grote woningtekort heen, een beeld dat we momenteel in heel Nederland zien. “De mogelijkheden voor commerciële huisjesmelkers moeten op korte termijn sterk ingedamd worden”, vindt iemand. “Zij drijven de huur- en koopprijzen op en maken vooral de markt voor starters bijna onmogelijk.” Iemand anders schetst de situatie: “Met het budget waarvoor wij ons huis gekocht hebben, kun je nu niet eens een appartement kopen.” Met name starters hebben geen kans, zo klinkt het uit verschillende hoeken. De meeste respondenten (65 procent) vinden dan ook dat er voornamelijk voor jongeren en starters gebouwd moet worden in de gemeente Uden. Ouderen staan op plek twee.

Woningbouw
Op de vraag wat er moet gebeuren om de woningbouw in de gemeente Uden te stimuleren antwoordt 60 procent: ‘Winkels, kantoren en andere leegstaande panden moeten omgebouwd worden tot woningen of appartementen’. “Leegstaande verpieterde panden in het centrum zoals de oude Rabobank, het oude PNEM-gebouw, Van Donzel enzovoorts overnemen van de huidige eigenaren en ombouwen tot appartementen die betaalbaar zijn voor jeugd. Maximaal 180.000 euro”, licht iemand deze keuze toe. Een andere respondent kijkt naar wat er in Veghel gebeurt: “Gebruik bestaande panden om woningen te bouwen, zie Veghel. Bouw vooral voor ouderen zodat zij doorschuiven en er ruimte komt voor jongeren. Zo hoef je het minste te bouwen, want ouderen zijn blij met een kleinere woning.”

Advies
42 procent vindt dat initiatieven vanuit de bevolking beter/sneller gewaardeerd moeten worden. “Advies van instanties zoals bijvoorbeeld ASD en de ouderenbond zou ook ter harte genomen moeten worden. Niet ze een advies laten geven en er dan niets mee doen. De procedure rondom de nieuwbouw van de Leeuweriksweg getuigt niet van een goed woningbeleid.” Een ander vult aan: “Ga uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen en werk samen met burgerorganisaties. Neem ze serieus.”

Betaalbaar
35 procent hoopt dat de gemeente zelf meer het voortouw neemt en niet enkel faciliteert: “Gemeentes moeten zelf woningen verkopen en niet aan projectontwikkelaars verkopen. Daardoor staan aardig wat bedrijven leeg die allang andere bestemmingen konden krijgen.” Minder regels voor de woningbouw zou volgens 22 procent ook helpen. “Door in het buitengebied alvast in beperkte mate toestemming te geven om vrijstaand te bouwen, zullen er huizen vrij komen in de kern, wat doorstroom gaat opleveren. Door bovenstaand idee ontstaan er een heleboel vrije kavels zonder dat direct al het platteland wordt volgebouwd.” Het woord ‘betaalbaar’ valt heel vaak. “Wat zou helpen is betaalbare woningen voor jongeren bouwen zonder dit met biedingen te verkopen, zoals bij project Vorstenburg, schandalig!”, schrijft iemand. En we moeten ook de kerkdorpen niet vergeten. “Want waarom kan alles in Uden en blijven wij het ondergeschoven kind in Volkel?”, vraagt een Volkelaar zich af. “Bouwen, bouwen, bouwen, dan komen er een hoop huizen vrij voor de jongere generatie!”

TipUden
Aan deze enquête namen ruim 360 mensen deel. Wil jij ook meepraten over lokale onderwerpen? Meld je dan anoniem aan via tipuden.nl.

Meer berichten