Bewoners Flatwijk waarderen wijk met 7,5

  •   keer gelezen   Wonen
UDEN - De Flatraad, Gemeente Uden, Area, Politie en Vivaan bundelden hun krachten in het team ‘Samen in de wijk’. Deze zomer is een onderzoek onder de bewoners van de Flatwijk gehouden. Daarvoor zijn 350 bewoners uitgebreid gesproken. Het centrale thema van het onderzoek was de leefbaarheid in de Flatwijk. De enquête is gehouden in de negen flats, de Zoggelpoort, Abdijlaan 2-202 en de Adbijhof. De bewoners waarderen hun wijk met een 7,5.

[image=230312]

De partijen zetten zich ieder op hun eigen manier in voor de leefbaarheid van de wijk. De Flatraad heeft het initiatief genomen om samen om te tafel te gaan zitten. Voorzitter van de Flatraad Jettie Koelink: “We wilden als Flatraad al een onderzoek onder de bewoners te doen, maar besloten is om samen één grote enquête te houden waarbij alle bewoners betrokken zouden worden.” Marie-Claire van de Wiel, medewerker Leefbaarheid van Area, vult aan: “We wilden vooral luisteren naar de bewoners. Maar het is ook goed dat bewoners zien dat verschillende organisaties elkaar opzoeken. Drie weken lang zijn gesprekken gehouden van gemiddeld twintig minuten. Arbeidsintensief, maar erg waardevol.”

Boeiend
Inge Deckers, gebiedscoördinator van de Gemeente Uden was een van de mensen die bewoners heeft geïnterviewd. “Het is boeiend naar de verhalen van de bewoners te luisteren, hoe zij de wijk ervaren en wat hen bezighoudt. De meeste mensen hebben contacten met andere mensen van hun galerij of flat. Dat mensen elkaar kennen, is vaak de basis voor een leefbare wijk.”
De bewoners hebben ook aangegeven wat verbeterd kan worden. Dat zijn onder andere meer parkeerplekken voor bewoners, het opzetten van nieuwe activiteiten in de wijk en het stimuleren van sociale contacten, terugdringen van de duivenoverlast en schoonhouden van de woonomgeving. Er worden nu werkgroepen samengesteld en bewoners vervullen een belangrijke rol bij het bedenken van de oplossingen.” Ze kunnen zich via de Flatraad of Area opgeven om deel te nemen.
Meer berichten