Bewoners Oranjewijk willen geen sloop

  •   keer gelezen   Wonen
VEGHEL – Als het aan de bewoners van de Oranjewijk ligt, blijven hun huizen fier overeind staan. Uit een enquête, die de Werkgroep Behouw Oranjewijk heeft uitgevoerd, geeft 77% aan tegen sloop te zijn. De gemeente en Woonbelang Veghel, die nog bezig zijn met het vormgeven van de renovatieplannen, begrijpen de weerstand en tonen begrip.

Dat de renovatieplannen de gemoederen bezighouden, blijkt uit de hoge respons op de enquête: 62% vulde hem in. De meeste bewoners (70%) geven aan tevreden te zijn met hun huidige woning en waarderen hun huis met gemiddeld een 7. Van de respondenten wil 60% er graag blijven wonen en maar liefst 141 van de 181 ondervraagden is tegen sloop. Voor renovatie staan de bewoners meer open: 63% ziet daar wel heil in. “De conclusie van de enquête geeft aan dat de bewioners een volledige sloop van de wijk niet willen”, laat de werkgroep weten. “Natuurlijk zijn hier nuances in aan te brengen, maar het overgrote deel is voor behoud van de wijk. Deze enquête geeft aan dat er een taak ligt voor Woonbelang en de gemeente om een plan op te stellen dat beantwoord aan de uitkomst.”

[image=82061]

Wethouder Jan van Burgsteden geeft aan de gevoelens van de bewoners te begrijpen en te respecteren. “Het is niet niks als er zo zwaar wordt ingegrepen in je wijk en in je persoonlijke levenssfeer. Deze enquête geeft dat nog eens aan en daar moeten én zullen we zorgvuldig mee omgaan.” De wethouder relativeert het percentage mensen dat tégen sloop is, echter wel. “Het is ook te begrijpen dat een deel van de bewoners nu ‘nee’ zegt op de vraag of hun woning gesloopt mag worden. Er is hen namelijk nog geen concreet alternatief gepresenteerd. Ik zou ook geen oude schoenen weggooien als ik nog geen nieuwe heb. Deze enquête komt volgens ons dus te vroeg. Zo’n enquête kun je pas houden als er plannen op tafel liggen. Mensen hebben het recht te weten welke keuzes er zijn. Alleen dan kun je voor jezelf je standpunt bepalen.”
Komende week vindt er op initiatief van Werkgroep Behoud Oranjewijk een bijeenkomst plaats waarin de resultaten verder uitgediept worden.
Meer berichten