Woonbelang en SVUwonen werken samen

  •   keer gelezen   Wonen
UDEN - Met instemming van beide Raden van Toezicht, onderzoeken de directies van SVUwonen Uden en Woonbelang Veghel de mogelijkheden van samenwerking. Samen beheren zij bijna 8.000 huurwoningen en hebben circa 90 medewerkers in dienst.

[image=120847]

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de Raden van Toezicht en de twee directeuren c.q. bestuurders is op maandag 7 december een intentieverklaring getekend. De dag daarna zijn alle medewerkers en de belangrijkste belanghouders op de hoogte gebracht van dit voorgenomen onderzoek. Ad Stas van Woonbelang: “Er komen steeds meer taken op het brede terrein van wonen bij corporaties terecht. Niet alleen de zorg voor voldoende betaalbare woningen, voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien, maar ook het investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Ik ben van mening dat wanneer we de handen ineen slaan we deze opgaven beter aan kunnen. Samenwerken met SVUwonen is daarbij gezien de stadsregio Uden-Veghel een vanzelfsprekende keuze.” Hans Schepers van SVUwonen beaamt dit en vult aan: “Wij zien kansen om deze samenwerking een succes te laten zijn. Aan de voorkant hebben we ons wel enkele randvoorwaarden gesteld. Uitgangspunt voor het onderzoek zal dan ook zijn dat de lokale bereikbaarheid voor huurders blijft en de klantenservice verbetert.”
Om de gewenste zorgvuldigheid te betrachten, zijn de uitkomsten van het onderzoek in de 2e helft van 2010 bekend. Het onderzoek geschiedt in goed overleg met medewerkers en belanghouders. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten wat de volgende stappen zijn. Beide organisaties staan aan de vooravond van een nieuw ondernemingsplan, daarom vinden zij het nu een geschikt moment om te onderzoeken of een samenwerking tussen beide organisaties een meerwaarde heeft voor de toekomst.
Meer berichten