2de Spoor als vaste partner in adviseren

  •   keer gelezen   Zakelijk
UDEN | Een partnership tussen bedrijven en re-integratie specialisten. Dat is waar Mirelle Klijs, directrice 2de Spoor, voor pleit. "Neem een vaste partner in de hand die weet waar de werkgever behoefte aan heeft en hen ontzorgt."

[image=315468]

2de Spoor is al jaren specialist in het adviseren en begeleiden van werkgever en werknemer gedurende een re-integratie tweede spoor of outplacementtraject. "Bedrijven zoeken een sparringspartner. Een vast contactpersoon die in een vroeg stadium meedenkt, de mogelijkheden bekijkt en een stappenplan maakt. Organisaties willen het traject nauwkeurig volgen, zien wat er gebeurt en weten waarvoor ze betalen", aldus Klijs. 2de Spoor speelt in op deze behoefte van organisaties. Haar kracht zit in de samenwerking met het belangrijke driehoeksverband van werkgever, werknemer en coach. Klijs: "Onze werkwijze is transparant voor alle partijen. Iedereen weet exact welke stappen gemaakt moeten worden en wat de status is van het traject. Tijdens een traject houden we de lijnen kort, zijn we continue in contact met werkgever en werknemer, zorgen we voor een duidelijke verslaglegging en terugkoppeling, gaan we pragmatisch te werk én denken we inhoudelijk mee."
Deze denk- en werkwijze is mogelijk omdat alle coaches van 2de Spoor aantoonbaar succesvolle ervaring hebben als jobhunter, inhoudelijk gespecialiseerd zijn en in staat zijn om te denken in kansen en deze daadwerkelijk te pakken.

Nederland
Het team van 2de Spoor zit verspreid door heel Nederland. Elke regio heeft één of meer coaches wat werkgevers als zeer positief ervaren. Naast het hebben van een enorm regionaal netwerk, is de coach op de hoogte van de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt in de specifieke regio. Positieve factoren waardoor een coach van 2de Spoor in staat is om inhoudelijk mee te denken, samen kan sparren en frequent persoonlijke bezoeken kan afleggen bij alle partijen. "We krijgen vaak te horen dat dit absolute meerwaarde is voor werkgevers en werknemers", aldus Klijs.

Ontwikkelen
"Doordat we veel samenwerken met opdrachtgevers kunnen we goed inspelen op de behoeftes op dat moment", vertelt Klijs. "Het houdt ons scherp en zorgt dat we als 2de Spoor niet stil blijven staan op hetzelfde punt. Ik bekijk een klant vanuit mijn eigen perspectief. Wat zou ik zelf willen als ik klant van 2de Spoor zou zijn? Hierdoor blijven we ons ontwikkelen. Neem 'Het Ziekteverzuim Event'. Een nieuw event dat we opgericht hebben vanwege de behoefte van HR-professionals aan goed en complete informatie over verzuim."

Dinsdag 3 november 2015 Het Ziekteverzuim Event

Van HR-professionals wordt veel kennis over verzuim verwacht. Toch ligt de informatie niet voor het oprapen, ontdekte Mirelle Klijs, re-integratie en outplacement specialist van 2de Spoor. "Complete informatie vinden is lastig. Via internet is informatie te achterhalen, maar daar kun je geen vragen stellen. Of je belt een professional in de hoop dat deze die specifieke kennis in huis heeft. Bij het UWV geven ze soms tegenstrijdige antwoorden." Als oplossing heeft Klijs 'Het Ziekteverzuim Event' in het leven geroepen; een pragmatisch event voor iedereen die met verzuim te maken heeft. Een dag lang informatie van sprekers uit de P&O branche, van het UWV en (ervarings)deskundigen die open staan voor interactie met het publiek. Volgens Klijs een nuttig event voor elke HR-professional. "Juist door de discussie tussen de sprekers en het publiek krijg je eindelijk eens een keer complete informatie." Dit jaar staat Het Ziekteverzuim Even in het teken van 'Het Buikpuindossier'. Alle ins en outs, schadelastbeperking, beïnvloedings- en keuzemogelijkheden, do's-and-don'ts over verzuim komen aan bod. Ook is het mogelijk persoonlijke buikpuindossiers voor te leggen. Verschillende partijen zijn aanwezig voor vrijblijvend advies over dossiers. Kortom: alle ingrediënten voor het opbouwen van het perfecte dossier zijn aanwezig tijdens het Ziekteverzuim Event. Wie ook alles wil weten over ziekteverzuim, kan dus naar het Ziekteverzuim Event op dinsdag 3 november in Markant Uden komen. Kaarten zijn uitsluitend online verkrijgbaar via www.hetziekteverzuimevent.nl. Lezers van het Udens Weekblad krijgen 15 euro korting bij vermelding van de actiecode 'udens weekblad'.

2de Spoor re-integratie & outplacement
- Frequent contact werkgever en kandidaat
- Transparantie, korte lijnen, meedenken
- Regie over het gehele traject
- Landelijke dekking
- Schadelastbeperking werkgever en – nemer

www.2despoor.nl | info@2despoor.nl
Meer berichten