Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
Criminelen zoeken in het buitengebied vaak hun heil om daar in alle 'rust' drugs te produceren.
Criminelen zoeken in het buitengebied vaak hun heil om daar in alle 'rust' drugs te produceren. (Foto: )

Burgemeester schrikt van geweldstoename: 'De maatschappij is flink verhard'

  •   keer gelezen

VEGHEL | Ondermijning georganiseerde criminaliteit, verbinding zorg en veiligheid, informatieveiligheid en high impact crimes. Dat zijn de vier prioriteiten die door de gemeente zijn vastgesteld in het nieuwe uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020. Concrete acties zijn er nog niet.

In de aanpak van ondermijning zet de gemeente bij signaleringen de komende tijd meer in op data-analyse. Bij een signalering kan bijvoorbeeld bepaalde informatie verzameld en geanalyseerd worden. "Op deze manier krijgen we een completer beeld en dit kan ons ondersteunen in de aanpak van ondermijning", legt burgemeester Van Rooij uit.

Drugs
Het buitengebied en de situatie omtrent arbeidsmigranten zijn erg vatbaar voor criminaliteit. De gemeente gaat kijken hoe ze kunnen voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit.
Verder zoeken criminelen in het buitengebied vaak hun heil om daar in alle 'rust' drugs te produceren. Van Rooij onderkent de problematiek. "In Meierijstad hebben we te maken met steeds meer leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, denk aan schuren en stallen. We gaan onderzoeken hoe we drugsactiviteiten kunnen opsporen, maar tegelijkertijd willen we ook inzetten op hoe we mensen in het buitengebied weerbaarder kunnen maken tegen criminelen en voorkomen dat ze in een fuik worden getrokken door deze criminelen." De gemeente wil mensen met leegstaande panden in het buitengebied bezoeken om ze weerbaarder te maken. "Samen met interventieteams gaan we langs de deuren om mensen voor te lichten. Verder willen we bijeenkomsten organiseren om de alertheid van mensen te vergroten."

Persoonsgegevens
Informatieveiligheid is de laatste weken helemaal hot. De gemeente besteedt daar de komende periode extra aandacht aan. "Het is steeds belangrijker dat gemeenten nadrukkelijk inzetten op informatieveiligheid en de beveiliging van de persoonsgegevens. In Meierijstad zetten we niet alleen in op informatieveiligheid achter de eigen voordeur, maar beoordelen zo ook de partners waarmee we samenwerken", belooft Van Rooij.

Impact
De high impact crimes is een terugkerend aandachtsveld. "Woninginbraken, overvallen en straatroven hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van onze inwoners", stelt Van Rooij. Uit politiecijfers blijkt dat het aantal misdrijven in Meierijstad in het afgelopen jaar is toegenomen. Een verontrustende ontwikkeling vindt ook burgemeester Van Rooij. "Met name geweldsdelicten komen vaker voor. Denk daarbij aan wapenhandel, mishandeling en bedreigingen." De cijfers wijzen verder uit dat de drugs- en drankoverlast stijgt en dat er steeds vaker mensen rijden onder invloed.

Drank- en drugsgeweld
Het meest geschrokken is burgemeester Van Rooij van de geweldstoename binnen onze gemeentegrenzen. Drank en drugs spelen daar een grote rol in. "De maatschappij is flink verhard. Dat zie je terug in deze cijfers." Concrete acties om deze aantallen terug te dringen zijn er nog niet. "Er wordt onder andere gekeken naar innovatieve manieren, zoals het inzetten van drones tijdens festivals en bij verkeersveiligheid."


Cijfers Meierijstad 2019

- In Meierijstad werden er 9 woningen gesloten na overtreding van de Opiumwet.
- 9 personen hebben in Meierijstad een tijdelijk huisverbod gekregen. In vier gevallen is dit verbod verlengd.
- Het aantal geregistreerde misdrijven ligt op 2860. In 2018 was dat nog 2611.
- Er waren 1035 registraties van overlast. 223 daarvan waren meldingen naar aanleiding van overlast onder de jeugd en 205 door een verward persoon. Geluidshinder scoort met 428 meldingen in totaal veruit het hoogst.
- De meldingen omtrent overlast met drugs stegen van 79 naar 105.
- In Veghel valt op dat er een flinke stijging is qua ongevallen op de weg: van 133 in 2018 naar 169 in 2019.
- Wapenhandel in Veghel steeg van 8 naar 21, drugshandel van 20 naar 44.
Alle cijfers zijn te vinden op: data.politie.nl.


'Hopeloze strijd'
Over het toenemende drugsgebruik is de burgemeester glashelder. "Het is niet normaal dat er zoveel drugs wordt gebruikt. Dit komt terug in de koppeling zorg en veiligheid. Als drugsgebruik als normaal wordt ervaren, is het een hopeloze strijd." Huiselijk geweld valt ook onder zorg en veiligheid, net als woonoverlast en overlast door mensen met psychische problemen. "We leggen de focus op preventie, het vroeg oppikken van signalen en het bieden van ondersteuning. Hierdoor willen we escalatie voorkomen", besluit Van Rooij.

Meer berichten