Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>De gemeente wil de Gazellebrug 200 meter verplaatsen</p>

De gemeente wil de Gazellebrug 200 meter verplaatsen

(Foto's: Ties van Dooren)

Omwonenden fel tegen verplaatsen Gazellebrug: ‘Niet verplaatsen is voor ons de enige optie’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Bewoners van de Rijksweg in Veghel wonen straks tegen het nieuwe snelfietspad aan. Althans als het doorgaat, want ze zijn fel tegen en hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen. “Luisteren en afspraken nakomen lijkt niet voor de gemeente van toepassing te zijn”, laten ze weten. 

De Gazellebrug, die zes jaar geleden werd vernieuwd bij de verbreding van de Zuid-Willemsvaart, verhuist naar het Duits Lijntje. Wethouder Harry van Rooijen legt uit waarom: “Hierdoor hoeft er geen ‘ingewikkelde bocht’ in het snelfietspad te komen. Daar zou je vol in de rem moeten en dat is niet veilig. Het snelfietspad is geen racebaan, maar je moet wel lekker door kunnen fietsen en dan is het belangrijk dat het veilig is.”

Geldverspilling
In het nieuwe plan komt de fietsbrug pal langs de woningen van omwonenden te liggen. Ze zijn gefrustreerd over het voornemen om de fietsbrug te verplaatsen en begrijpen niet dat de gemeente daar zoveel geld (volgens de gemeente 2.3 miljoen euro) voor neer wil leggen. “Wij als buurt vinden de gedachtegang van de gemeente om de brug 200 meter te verplaatsen bizar. Er kunnen echt wel goede aanpassingen gemaakt worden waardoor de brug kan blijven liggen.”


Het snelfietspad moet hier komen, vlak naast de woningen aan de Rijksweg.

Volgens Van Rooijen pakt het voor de gemeente financieel gezien juist gunstig uit. “De provincie betaalt 80 procent. Daardoor vallen de kosten voor ons als gemeente wel mee. Mochten we de brug laten hangen en aanpassingen verrichten aan het fietspad dan zijn we net zo duur uit. Er wordt gesproken over geldverspilling, maar dat is niet waar. Het maakt heel weinig uit.” Volgens de wethouder komt het verplaatsen van de brug de verkeersveiligheid ten goede. “Ik word aangespoord om te investeren in de verkeersveiligheid. We zitten nu middenin de Coronacrisis, maar dat gaat een keertje over. Je moet investeringen van de gemeente los van de Coronacrisis zien. Je kan niet zomaar alles stilleggen”, vindt Van Rooijen.

Jacuzzi
Een van de omwonende is bang haar privacy te verliezen. “Ik heb een mooie diepe tuin, maar daar kan straks iedereen van mee genieten. De fietsers kijken zo de tuin in. De berm wordt beplant, maar dat is nooit genoeg om alles te bedekken.” Van Rooijen denk dat de beplanting het zicht op de tuinen voldoende zal wegnemen. “Bovendien blijft de dijkwal liggen en aan de kant van ASN Autoschade Bons Veghel komt een geluidsscherm.” De omwonenden laten weten niks aan dijkwal te hebben.


De verplaatsing van de Gazellebrug gaat inclusief toeritten en landhoofden 2.3 miljoen euro kosten.


Levensgenot
Daarnaast zijn ze bang voor geluidsoverlast. De fietsers, scooters en brommers zoeven straks langs hun woningen. “De beplanting houdt het geluid niet tegen. Bovendien heeft de jeugd vaak van die mobiele speakertjes mee. Naast het privacy- en geluidsprobleem heb je ook nog het levensgenot. Momenteel kunnen we de morgenzon vanuit onze tuin prachtig zien. Mocht het nieuwe snelfietspad er komen dan is dat verleden tijd.” Volgens de gemeente is het nieuwe fietspad inclusief de Gazellebrug veiliger. Gijs schudt met haar hoofd: “Is dat wel zo? De aanloop naar de brug is nu inderdaad onoverzichtelijk, maar dat is op te lossen door de bocht ruimer te maken. Als je de fietsers daarna voorrang geeft onder aan het pad dan is het een stuk veiliger.”


‘De aanloop naar de brug is nu inderdaad onoverzichtelijk.’

Wethouder Van Rooijen wuift de kritiek weg. Hij denkt dat het qua geluidsoverlast wel mee gaat vallen. “Ik snap de zorgen, maar het is een beetje koud water vrees. ’s Avonds wordt er waarschijnlijk niet veel gebruik gemaakt van het snelfietspad en brommers rijden daar sowieso niet zoveel”, aldus de wethouder van de gemeente Meierijstad.


De gemeente laat weten dat de uitwerking van de plannen in samenspraak met de bewoners is gebeurd. “Hiervoor zijn in het najaar 2019 en in het voorjaar inspraakavonden georganiseerd. De inspraakavonden zijn over het algemeen positief ontvangen en waar mogelijk is rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Vooral in de straten waar woonstraten moesten worden omgebouwd naar fietsstraten is geprobeerd de wensen van de bewoners te vertalen in het ontwerp. Er is rekening gehouden met het zoveel mogelijk handhaven van groen, het aanleggen van aanvullende parkeerplaatsen en het zorgen voor een veilige inrichting van de fietsstraat”, aldus de gemeente.


Communicatie
De omwonenden zit nog iets dwars. De communicatie laat volgens hen te wensen over. “Dat is nog zacht uitgedrukt. We zouden regelmatig nieuwsbrieven ontvangen over de plannen, beslismomenten en mogelijkheden om een zienswijze of bezwaar in te dienen. We hebben er de afgelopen twee jaar misschien twee of drie gehad. Echt te gek voor woorden. Het lijkt wel of er expres dingen worden achtergehouden.” Van Rooijen geeft toe dat de communicatie beter kan. “Er is een tijd lang geen nieuws geweest, maar wanneer er wordt toegezegd dat er regelmatig nieuwsbrieven worden uitgebracht dan moet dat gebeuren. Zelfs als er niet veel te melden is. Het is absoluut niet zo dat er iets wordt achterhouden”, verzekert hij. De gemeente is bezig met het schrijven van een brief en vermoedelijk gaat er dit jaar ook nog een nieuwsbrief uit.


Omwonenden zijn fel tegen het verplaatsen van de brug.

Burgerparticipatie
“De gemeente is groot voorstander van burgerparticipatie, maar een afrondend gesprek hoe het plan er voor ons uit komt te zien, hebben we nog steeds niet gehad. De plannen zijn definitief gelet op het indienen van een zienswijze met sluitingsdatum van 14 september. Hierover zijn wij ook totaal niet ingelicht. De gemeente zegt dat de inspraakavonden over het algemeen positief zijn ontvangen, maar dat is onzin. Er zijn ontzettend veel mensen tegen dit snelfietspad.” Op het moment dat er bezwaar gemaakt kan worden tegen het bestemmingsplan gaan ze dat zeker doen. “Het niet verplaatsen van de Gazellebrug is voor ons de enige optie”, besluiten ze. Het is de bedoeling dat de snelfietsroute tussen Veghel en Uden in 2021 klaar is voor gebruik.


De fracties Lijst Blanco en Lokaal Meierijstad hebben afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering de verplaatsing van de Gazellebrug tegen proberen te houden. De motie van de politie partijen werd echter niet aangenomen. Lokaal en Lijst Blanco vinden 2.3 miljoen uitgeven voor het verplaatsen van de brug in deze tijd van corona onverantwoord. Ze kregen alleen steun van de SP. 


Meer berichten