Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>De vernieuwde Uilenbrink.</p>

De vernieuwde Uilenbrink.

(Foto:)

Nieuwe regels in wijk De Laren, ‘speurtocht’ voor leerlingen De Uilenbrink

  •   keer gelezen

VEGHEL | In de wijk De Laren in Veghel is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een prettige, veiligere verkeersomgeving. De kinderen van basisschool De Uilenbrink merken dat als ze volgende week maandag na de meivakantie voor het eerst weer naar school gaan. Want rond hun nieuwe schoolgebouw aan de Melisselaar gaat het allemaal net even anders dan eerst. De wijk is op de schop gegaan en er gelden nieuwe afspraken en regels.

De verkeerssituatie rondom het voormalige schoolgebouw van de Uilenbrink leidde al jaren veelvuldig tot irritaties bij ouders, kinderen en buurtbewoners. “Een eerste verbeterplan werd al snel verbreed naar de gehele buurt De Laren, omdat de gemeente streeft naar veilige schoolomgevingen én woongebieden. Een brede werkgroep bestaande uit wijkraad De Bunders, buurtbewoners, vertegenwoordigers van De Uilenbrink, ouders van leerlingen, schoolbestuur SAAM en gemeente Meierijstad maakte samen het plan voor Prettig Verkeer in De Laren. Prettig verkeer betekent: ‘We respecteren verkeers- en gedragsregels, we tonen begrip en respect voor elkaar, met de nodige flexibiliteit en we geven elkaar de ruimte.’ En dat vraagt iets van ons allemaal”, laat de gemeente weten.


Mix aan maatregelen
De hele wijk is nu een 30 kilometerzone en weginrichting, markering en bebording zijn daarop aangepast. Het fietspad langs de school is verbeterd. Rond de school is een ruimer gebied waar stop- en parkeerverbod tijdens halen en brengen geldt. De Uilenbrink stimuleert verkeersveilig gedrag en vraagt op ludieke wijze aandacht voor parkeer- , haal- en brenggedrag, binnen de school is de inloop voor ouders ingeperkt. Wethouder Harry van Rooijen spreekt van een succes: “Ieder heeft zijn rol gepakt. En dan kom je tot een heel breed palet van fysieke aanpassingen, gedragsmaatregelen en andere praktische afspraken. De mensen die hier aan gewerkt hebben, hebben een prachtig resultaat neergezet. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n integrale aanpak ook voor andere schoolomgevingen in Meierijstad de sleutel voor een oplossing kan zijn.”

‘Lekker Anders Dag’
Een verrassende verkenningstocht voor kinderen en ouders door de buurt is een van de initiatieven in het kader van ‘Lekker Anders Dag’ - een landelijk project voor prettig verkeer rond school met De Uilenbrink als pionier in Meierijstad. Lekker Anders Dag daagt schoolbezoekers uit om af en toe gewoon eens even ‘anders’ naar school te komen. Wat die tocht anders maakt, bepalen ouders en kinderen helemaal zelf. “Als je er wat extra aandacht aan besteedt, dan is die tocht naar school extra leuk”, zegt directeur Marly de Jong van De Uilenbrink. “Wegbrengen moet vooral bijzonder blijven, voor zowel ouders als kinderen en dan helpt het als je af en toe de afwisseling opzoekt. Deze speurtocht past perfect in die gedachte.” De wethouder onderschrijft dat Lekker Anders Dag echt een aanjager is voor prettig verkeer rond school: “We gaan ook andere scholen in onze gemeente uitnodigen om hieraan mee te doen. Dat is goed nieuws voor iedereen die begaan is met een buurt die prettig verkeer verdient.”

Lekker Anders Dag is een gezamenlijk initiatief van basisscholen en diverse Brabantse gemeenten, waaronder Meierijstad, waarbij al vanaf de start gebruik gemaakt is van de input van honderden ouders. Het initiatief was dan ook finalist van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020. Kijk op www.lekkerandersdag.nl voor meer informatie.

Meer berichten