Burgerpanel over bomenbeleid: ‘Ik vind het te gek voor woorden, koester de natuur’ | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/stadskrantveghel
<p>De bomen in de Kolonel Johnsonstraat.</p>

De bomen in de Kolonel Johnsonstraat.

Burgerpanel

Burgerpanel over bomenbeleid: ‘Ik vind het te gek voor woorden, koester de natuur’

  •   keer gelezen

VEGHEL | Het bomenbeleid van de gemeente Meierijstad kwam de laatste weken verschillende keren in het nieuws. Een aantal bewoners uit de Burgemeester de Kuijperlaan vinden dat ‘hun’ laan door de kap van bomen veel aan uitstraling heeft ingeboet. Het ’laan-effect’ is weg. In de Kolonel Johnson- en Vondelstraat ontstond onrust nadat bewoners een brief in de bus kregen waarin stond dat de ‘knot-bomen’ werden gekapt. Deze beslissing werd later teruggedraaid. Wij vroegen het burgerpanel hoe zij naar het bomenbeleid kijken.

Op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid groen in uw buurt (hoeveelheid bomen, gazon, bermen, beplanting etc.)?’ antwoordt in totaal 56 procent van de respondenten: ‘(zeer) tevreden’. In totaal antwoordt 30 procent van de respondenten: ‘(zeer) ontevreden’. De meeste respondenten zijn dus tevreden, maar vrezen wel voor de kap van bomen in hun buurt. ‘Ik ben nu nog tevreden, maar het zit op het randje. Als er een boom weggehaald wordt dan wordt er vooralsnog geen nieuwe geplant. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op deze positieve groenbrengers’, aldus een panellid. ‘Er wordt met de beste bedoelingen ingezet op groen, maar vaak geven de groenstroken een steeds eenduidiger beeld (dus maar één soort beplanting, vroeger veel meer diversiteit). Als nieuwe aanplant niet (geheel) aanslaat of kapotgaat, blijven er jaren kale stukken/stroken wat weer extra overlast geeft van onkruid en het niet op kunnen vangen van regenwater door de verharding van de ondergrond’, schrijft een ander. 

Verder wordt er gehamerd op het goed bijhouden van de beplanting, zowel groenstroken als bomen. ‘We houden van groen, maar dan moet het ook onderhouden worden en geen onkruidwildernis worden. Daarnaast is er op ‘t Ven veel overlast van wortels van bomen die de stoepen/tuinen/opritten vernielen. De speelweides en groenstroken waar kinderen spelen moeten ook beter onderhouden worden’, vindt iemand. ‘Het bijhouden van groenstroken is onvoldoende en onverzorgd, hetgeen uitnodigt om er afval in kwijt te raken’, vult een ander aan.

‘Koester de natuur’
Het merendeel van het burgerpanel (66 procent) vindt dat bomen alleen gekapt mogen worden als ze niet meer gezond zijn. ‘Heel erg om te horen wanneer er bomen gekapt worden, omdat iemand last heeft van de bladeren. Dat is zeer recent nog bij mij in de buurt gebeurd. Ik vind het te gek voor woorden, koester de natuur’, valt terug te lezen in de rapportage van TIPVeghel.

Een ander panellid vraagt zich af waarom het nodig is om bomen te vervangen of te kappen. ‘Laaghangende takken (zoals in de Kolonel Johnsonstraat) lijkt mij een hele slechte reden. Een gemeente moet beslissingen nemen die goed zijn onderbouwd, zeker wanneer bewoners hier anders over denken. Anders verliest ze haar draagkracht. In het geval van de Kolonel Johnsonstraat zou de gemeente er verstandig aan doen om het plan te laten rusten. Als de bomen ziek zijn, kunnen ze tot vervanging overgaan. De gemeente Meierijstad loopt voorop met het betrekken van haar burgers bij dit beleid (bomencafé). Het is dan toch ondenkbaar om in dit geval je zin door te drijven’.

Overlast
22 procent van het Burgerpanel vindt dat er meerdere redenen kunnen zijn om over te gaan tot de kap van bomen. Zo schrijft iemand: ‘Als bomen nog wel gezond zijn maar voor veel overlast of gevaarlijke situaties zorgen, kan kappen toch nodig zijn. Wellicht wel op voorwaarde dat er vervangend groen komt’. Overlast komt vaak terug in de reacties. ‘Wanneer bomen de veiligheid en de omgeving negatief beïnvloeden, dan zou ik tot kappen overgaan. Mits de bewoners het hier mee eens zijn. Indien ze dit niet willen, dan kunnen ze zelf voor het onderhoud zorgen, zonder dat er klachten van andere mensen komen. Ook is het mogelijk om andere bomen die minder onderhoud vergen terug te zetten’.

Kostenbesparing
Het zelf onderhouden van openbaar groen. 42 procent van de respondenten vindt dat onderhoud van openbaar groen volledig de taak van de gemeente is. Hetzelfde percentage antwoordt: Reken deels op mij. ‘Ik ben als particulier niet in staat om het onderhoud van een hele bomenlaan te verzorgen, maar als de gemeente daarin kan bijdragen of je kan per straat iets regelen, ben ik bereid om in mijn omgeving het groen mee te helpen bijhouden’, aldus een panellid. Een andere respondent ziet mogelijkheden tot kostenbesparing: ‘Op dit moment betalen wij hoge gemeentelijk belasting, onder andere voor onderhoud. Het kan niet zo zijn dat de inwoners betalen en zelf onderhoud doen. Er wordt inefficiënt onderhoud gedaan, het gras wordt gemaaid, maar er staat bijna geen gras. Blaadjes worden weg geblazen terwijl ze amper gevallen zijn. Hier kunnen flink wat kosten worden bespaard’.

Meer berichten