Foto:

Signalen over bewindvoerder ‘niet goed geïnterpreteerd’, gemeente wil juridische actie ondersteunen

  •   keer gelezen

UDEN | Wethouder Ramona Sour heeft gezegd dat de gemeente, net als andere instanties, signalen over het functioneren van de frauduleuze Udense bewindvoerder niet goed heeft geïnterpreteerd. Vanwege berichten over ‘acute problemen’ bij slachtoffers van de frauduleuze bewindvoerder vroeg de SP om het opzetten van een noodfonds voor slachtofferse en het uitvoeren van bewind door de gemeente zelf. Het college schrijft nu dat zo’n noodfonds er niet komt. Een aantal slachtoffers zou overwegen om juridische stappen te nemen tegen de bewindvoerder, Sour zegt dat de gemeente hen daarbij wil ondersteunen.

Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad op donderdag heeft de SP vragen gesteld aan wethouder Ramona Sour over de afhandeling van de kwestie rond de frauduleuze Udense bewindvoerder. Sour: “De voormalige gemeente Uden heeft in het verleden signalen binnengekregen van het te laat inleveren van stukken door deze bewindvoerder in bepaalde situaties.” Desondanks was er bij de gemeente wel voldoende vertrouwen in hem. Sour licht toe: “Dit (het laat inleveren van stukken, red.) was niet in alle situaties het geval, en als ambtenaren contact opnamen met deze bewindvoerder dan werden uiteindelijk de stukken toch aangeleverd. Wij hadden op dat moment geen signalen van onrechtmatig handelen, we hadden wel signalen dat hij nalatig was en dat hij regelmatig aangespoord moest worden.” Terwijl de bewindvoerder in de gemeente Meierijstad niet met medewerkers van de gemeente in gesprek zou zijn gegaan , Meierijstad diende daarover ook een klacht in bij de rechter, zegt Sour dat hij in Uden wel altijd in gesprek is gegaan met de gemeente. “Hij kwam ook altijd over als een vriendelijke man waardoor er bij ons geen sprake was van wantrouwen”, aldus Sour. Ook de rechtbank zou volgens haar signalen over de bewindvoerder niet altijd hebben opgepakt omdat hij, na niet bereikbaar te zijn geweest of stukken niet te hebben ingeleverd, altijd een goede verklaring hiervoor zou hebben gehad. Sour: “Wij zijn dus niet de enigen die de signalen niet goed hebben geïnterpreteerd. Dat betekent niet dat ik het hiermee goed wil praten.”

Noodfonds en ondersteuning
Het college acht een noodfonds, zoals de SP wil, niet nodig omdat de slachtoffers inmiddels weer leefgeld ontvangen van hun nieuwe bewindvoerder. Ook zegt wethouder Ramona Sour tijdens de commissievergadering: “Als gemeente kunnen wij geen geld gaan voorschieten of vergoeden, dat zou betekenen dat we ook voor andere inwoners die op een of andere manier slachtoffer worden van oplichting de schade moeten gaan vergoeden. Bovendien zou het hier mogelijk over een aanzienlijk bedrag kunnen gaan.” Het college schrijft: “Het college zal wel, binnen de mogelijkheden die het heeft, de gevolgen van het nalatige handelen van de betreffende bewindvoerder voor de gedupeerden verzachten”, zo schrijven zij. Voor slachtoffers voor wie de bewindvoerder heeft nagelaten om bijzondere bijstand aan te vragen, terwijl zij daar wel recht op hadden, zijn deze aanvragen alsnog gedaan en toegekend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. “Daarnaast heeft iedere gedupeerde die een nieuwe bewindvoerder heeft gevonden, een vergoeding ontvangen voor de intakekosten.” In de gemeente Meierijstad was er echter sprake van dat de bewindvoerder al in 2017 geen bijzondere bijstand aanvroeg voor sommige van zijn slachtoffers. De gemeente heeft vragen over of dit in de gemeente Maashorst ook het geval was, en waarom de aanvragen met terugwerkende kracht niet verder teruglopen dan januari 2021 nog niet beantwoord.

Juridische stappen
Het college schrijft ook dat een groep gedupeerden overweegt gezamenlijk juridische stappen te nemen. De SP vroeg wethouder Sour of de gemeente een ‘leidende rol’ kan nemen in de collectieve afhandeling. Sour: “Voor de gedupeerden die een collectieve juridische procedure starten zal de gemeente de eigen bijdrage voor de rechtsbijstand onder sessie vergoeden, dat betekent als de rechtszaak gewonnen word en de tegenpartij de kosten moet vergoeden, dat die kosten in dat geval ook terugbetaald worden aan ons als gemeente. Word de rechtszaak niet gewonnen, dan gaan wij ons geld daarvoor niet terugvragen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat financiële middelen geen drempel zijn om een juridische procedure te kunnen starten.” Er zijn twee advocatenkantoren die ieder een groep gedupeerden bijstaan. Het exacte aantal slachtoffers in de gemeente Maashorst is volgens de gemeente niet vast te stellen omdat een aantal mensen gebruik maakten van budgetbeheer en daardoor niet bekend zijn bij de rechtbank en de gemeente. Via de rechtbank is wel bekend dat er ongeveer 48 mensen onder bewind stonden bij deze bewindvoerder.

Meer berichten